Infantil, primària, ESO,
batxillerat i cicles formatius

Matins de dilluns a divendres (durant l’horari lectiu)

Tardes de dilluns a divendres (durant l’horari lectiu)

Cap de setmana

Consultes per a visites a educació infantil i primària:
tbarbero@fedac.cat | T. 673 381 544

Consultes per a visites a ESO i batxillerat:
mjarevalo@fedac.cat | T. 673 381 432

FEDAC Manresa
C/Nou de Valldaura, 19-21

Tel 938 728 400 

fedac.manresa@fedac.cat
fedac.cat/manresa

Demana cita